Provoz naší posklizňové linky je soustředěn do střediska v Dolní Cerekvi. Jejím hlavním úkolem je zajištění čištění osiv různých rostlinných komodit, případně čištění minoritních plodin pro potravinářské a jiné účely. Mezi tyto plodiny řadíme především mák, kmín, hořčici, pohanku aj. Čištění velkých objemů obilovin či olejnin pro krmné či potravinářské účely neprovádíme.

Posklizňovou linkou zpracováváme převážně vlastní produkci, ale poslední dobou se zaměřujeme i na poskytování služeb v této oblasti pro externí zákazníky. Našimi klienty mohou být nejen ti, kteří si chtějí nechat pouze službou vyčistit a namořit farmářské osivo, ale i ti co si chtějí rostlinnou komoditu nechat vyčistit a následně si ji sami zobchodují.

Nabízíme pouze službu čištění a balení, následný prodej komodit nezajišťujeme. Balení jsme schopni realizovat do obalů od 25 kg a více, a to jak do pytlů tak velkoobjemových vaků. Vyčištěné a zabalené komodity jsme schopni po nezbytnou dobu i uskladnit, ale skladovací prostory jsou omezené.

Naskladnění rostlinných komodit pro čištění a balení preferujeme průběžně v době vlastního čištění, ale po dohodě jsme schopni část komodit naskladnit ihned po vlastní sklizni a jejich uskladnění držet až do doby čištění.

V případě zájmu kontaktujte vedoucího posklizňové linky. Na požádání můžeme zaslat i ceník poskytovaných služeb.

[Kontakt]

Množství vyčištěného a zabaleného osiva rostlinných komodit: