V živočišné výrobě se soustřeďujeme na chov skotu s tržní produkcí mléka, chov skotu bez tržní produkce mléka a výkrm kuřat.

Chov skotu s tržní produkcí mléka byl historicky reprezentován chovem kombinovaného plemene ČESTR, který se v rámci ekonomického vývoje družstva v roce 2005 ukončil. Základní stádo bylo převedeno do systému bez tržní produkce mléka se zaměřením pouze na produkci masa za využití pastvy. Postupem času jsme toto stádo doplnili masným plemenem CHAROLAIS kanadského typu, jehož cílem byla kromě finální produkce masa i produkce plemenných zvířat určených dále do chovu.

V průběhu let 2010-2017 jsme vychovali několik chovných jalovic a plemenných býků, u kterých jejich hodnocení pro uznání do chovu probíhalo jak ve specializovaných odchovnách plemenných býků, tak ve vlastní odchovně.

Od roku 2018, kdy obchod s plemennými zvířaty postihla drobná krize v podobě nezájmu o tento materiál, jsme kříženky s původním plemenem ČESTR propojili s plemenem CHAROLAIS a začali se specializovat pouze na masnou produkci a tím ukončili produkci plemenného materiálu vyjma doplňování základního stáda vlastního chovu s průměrným počtem 110 plemenic a 4 plemenných býků.

Chov probíhá formou pastvy přes vegetační období. Zimoviště jsou ve stájích ve střediscích Batelov a Švábov.

K chovu krav s tržní produkcí mléka se naše družstvo opět vrátilo až v roce 2013. Tomuto návratu předcházela rozsáhlá rekonstrukce bývalého zemědělského areálu živočišné výroby v Batelově, který naše družstvo jako chátrající středisko nabylo do svého vlastnictví v roce 2007. Tato rekonstrukce spočívala v kompletní modernizaci čtyř pavilonů pro ustájení dojnic a telat, novou výstavbou dojírny společně s čekárnou, modernizací sociálního zázemí pro obslužný personál a v neposlední řadě ve výstavbě či modernizaci zařízení pro uskladnění krmiv, hnoje a kejdy. Celá tato rekonstrukce areálu živočišné výroby byla zahájena na jaře roku 2013 a ukončena na podzim roku 2014. Veškeré dojnice, pro které se celá tato výstavba realizovala, jsme museli nakoupit v podobě vysokobřezích jalovic od více než 12 chovatelů. Celkem se nakoupilo kolem 250 kusů mléčného plemene HOLŠTÝN, který dal základ pro aktuálně konečný stav 430 kusů dojnic.

Abychom celý tento systém chovu skotu s produkcí mléka dokončili, museli jsme v roce 2015 za pomocí vlastních sil zrekonstruovat další opuštěnou stáj, tentokrát ve středisku v Dolní Cerekvi, která slouží jako odchovna jalovic.

Výkrmem kuřat se zabýváme od roku 2001. K tomuto účelu využíváme jednu halu s kapacitou 28.000 kusů kuřat. Tato hala v letech 2019 a 2020 prošla rekonstrukcí spočívající ve výměně technologie krmení, napájení, větrání a topení. Výkrm probíhá jednorázovým naskladněním jednodenních kuřátek a končí opět jednorázovým vyskladněním vykrmených kuřat. Vlastní výkrm trvá 34-35 dní. Mezi jednotlivými turnusy zpravidla bývá technologická přestávka 14 dní.

[Kontakt]

Vývoj mléčné užitkovosti: