Zabýváme se zemědělskou prvovýrobou v kraji Vysočina. Naše působení je v okrese Jihlava a okrajově zasahujeme i do okresu Pelhřimov. Zemědělské pozemky se nacházejí v nadmořských výškách od 471 m n.m. až po 670 m n.m.

Rostlinná výroba je vedena v systému konvenčního zemědělství s maximálním a především reálným přístupem k ochraně životního prostředí. K vlastní činnosti využíváme i některé prvky z integrované ochrany rostlin, jinými slovy před použitím průmyslových hnojiv či přípravků na ochranu a výživu rostlin se snažíme, pokud je to reálné, využít i jiné způsoby, které jsou více šetrné k životnímu prostředí.

Způsoby zpracování půdy jsou různé. Využíváme jak klasickou hlubokou orbu, tak minimalizaci, která je ovšem spojena s hlubokým kypřením. Minimalizaci s mělkým zpracováním půdy neprovádíme.

Setí kukuřice realizujeme tzv. metodou Strip till, tj. pásové zpracování půdy s ponecháním rostlinných zbytků na povrchu půdy. Tuto metodu přípravy půdy před setím využíváme jak do vyzimujících meziplodin (svazenka), tak do ozimých meziplodin (žito, jílek).

Při pěstování konzumních brambor využíváme metodu separace půdy.

K setí využíváme klasické secí stroje, rozteče vysetých řádků volíme dle potřeb jednotlivých plodin. Setí kukuřice je provedeno přesným secím strojem.

Ochrana a výživa rostlin je zabezpečena moderními technologiemi, které plně využívají poziční systém GPS. Tento systém v návaznosti na variabilní aplikace zaručuje přesnou a cílenou aplikaci průmyslových hnojiv do míst jejich cílové a skutečné potřeby. Tímto způsobem aplikace dochází k minimálním ztrátám aplikovaného materiálu mimo pozemek a zároveň nedochází k nežádoucím několika násobným překryvům stejné aplikace na daném pozemku.

Aplikace digestátu a chlévského hnoje je realizována tak, abychom co nejvíce omezovali ztráty cenných živin v těchto hnojivech obsažených. Proto je náš záměr okamžitě zapravit aplikovaná hnojiva do půdy.

Sklizeň všech rostlinných produktů je řízena optimálním termínem sklizně za využití nejmodernějších technologií pro její šetrnost, rychlost a zajištění vysokého stupně kvality.

V rámci rostlinné výroby poskytujeme také služby zaměřené na polní práce. V případě zájmu kontaktujte vedoucího rostlinné výroby a na požádání můžeme zaslat i ceník poskytovaných služeb.

[Kontakt]

Vývoj osetých ploch a dosažených výnosů u tržních plodin: