Zemědělská výroba se neobejde bez základního výrobního prostředku, kterou představuje půda. Naše družstvo hospodaří na přibližné výměře 2.665 ha. Našim základním posláním mimo vlastní produkci je i udržení půdní úrodnosti, kterou bychom rádi zvyšovali. K tomu vedou téměř veškeré investice, které jsme v našem družstvu realizovali za posledních 10 let.

Hospodaříme na 25 katastrálních území, kterými jsou:

Batelov

Bezděčín na Moravě

Buková u Třešti

Cejle

Dolní Cerekev

Dvorce u Jihlavy

Horní Cerekev

Horní Ves

Hosov

Hříběcí

Hutě

Jezdovice

Jihlava

Kostelec u Jihlavy

Kostelecký Dvůr

Nový Rychnov

Popice u Jihlavy

Pístov u Jihlavy

Rácov

Rohozná u Jihlavy

Salavice

Spělov

Švábov

Vílanec

Vysoká u Jihlavy

Dobrá půdní úrodnost se neobejde bez dostatku kvalitní organické hmoty. Proto naše kroky vedly k posílení živočišné výroby v podobě zavedení chovu dojného skotu a výstavby bioplynové stanice. Tímto krokem půdu obohacujeme o kvalitní organickou hmotu v podobě chlévského hnoje a digestátu, který sice není úplně charakteristické organické hnojivo, ale svým složením významně dodává do půdy potřebné živiny z přírodního zdroje.

I pestrost našeho osevního postupu výrazně ovlivňuje půdní úrodnost. V jednotlivých vegetačních sezónách střídáme na pozemcích plodiny mělce a hluboko kořenící, dále plodiny s méně či více rostlinnými zbytky ponechanými na pozemku po vlastní sklizni. Střídáme i plodiny, které mají odlišný způsob zpracování půdy před setím. Všechna výše uvedená agrotechnická opatření působí pozitivně na půdní úrodnost, obsah dostupných živin a také na dobrou půdní strukturu půdy a její fyzikální a chemické vlastnosti.

Proto, abychom udrželi výrobní potenciál našeho družstva, je nutné mít jistotu ve vlastnictví půdy nebo alespoň v jejím dlouhodobém pachtu.

V případě, že vlastníte pozemky a máte zájem je prodat či propachtovat, neváhejte se na nás kdykoli obrátit. Jsme připraveni a schopni vyjít vstříc všem Vašim rozumným požadavkům a nabídnout Vám za pozemky dle konkrétní situace velmi slušnou cenu. V případě prodeje hradíme veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a řízením na katastru nemovitostí. Kupní cena pro Vás bude rovněž připravena dle Vašich požadavků převodem na účet, složenkou nebo platbou v hotovosti v předem dohodnutém termínu.

Vývoj poměru vlastní a propachtované půdy:

V případě zájmu a jakéhokoliv dotazu týkajícího se pozemků nás neváhejte kontaktovat.

[Kontakt]